100. lecie powołania Policji- Chojnice100. lecie powołania Policji- Chojnice

W dniu 24 lipca, dokładnie w 100. rocznicę powołania do życia Polskiej Policji poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął udział w obchodach Święta Policji w Chojnicach.

Obchody z udziałem z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku inspektora Roberta Sudenisa, który awansował i nagradzał wyróżniających się funkcjonariuszy odbyły się w chojnickim CEW-ie. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 50 funkcjonariuszy KPP w Chojnicach.

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński przekazał gratulację i życzenia dla wszystkich pracowników KPP w Chojnicach na ręce Komendanta Powiatowego Policji Tomasza Hintza. Poseł dziękował policjantom, za ich pracę i zaangażowanie w pełnienie służby na rzecz społeczności powiatu chojnickiego i za stopniowe zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

List gratulacyjny

swieto-policji-2019.pdf

369 130913