100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Dzisiaj mija 100. rocznica urodzin naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. 18 maja 1920 roku, w małopolskich Wadowicach na świat przyszedł Karol Wojtyła, przyszły papież. Czas zadumy w trakcie pandemii, kieruje nasze myśli ku nauczaniu Karola Wojtyły. Wspominamy czas wyboru kardynała z Polski na papieża, wspominamy pielgrzymki do Polski oraz wielką solidarność Polaków w obliczu Jego choroby i śmierci.

Każdy z nas ma jakieś swoje osobiste wspomnienia ze świętym Janem Pawłem II, z pontyfikatem, który sprawował w trudnym dla naszej Ojczyzny czasie. Na każdym z nas wywarł jakieś wrażenie i pozostał w pamięci. Czy dzisiaj Polska byłaby w tym miejscu w którym jest bez Jana Pawła II i jego wpływu na naszą wiarę? Czy Polska odzyskałaby niepodległość w 1989 roku, gdyby nie pamiętne słowa podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku- „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, którymi dodał wielkich sił umęczonym rodakom w komunistycznym kraju?

2 kwietnia 2005 roku, na trwałe wpisał się w pamięć wszystkich chrześcijan, a Polaków w szczególności. Śledziliśmy Jego walkę z postępującą chorobą, widzieliśmy to wielkie cierpienie i pokorę wobec woli Boga. Wielka solidarność połączyła wówczas wszystkich Polaków, którzy co wieczór modlili się w intencji powrotu do zdrowia Ojca świętego. Jego śmierć jeszcze bardziej zbliżyła nas wszystkich do siebie. Polacy bardzo przeżyli śmierć Jana Pawła II. W czasie Jego pogrzebu ulice polskich miasta były puste- wszyscy oglądali relacje w telewizji z uroczystości pogrzebowych.

Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat zawsze podkreślał prawo do życia od naturalnego poczęcia do śmierci. Był wielkim orędownikiem życia. Wielką rolę przypisywał rodzinie i jej roli w wychowaniu dzieci. Wielokrotnie apelował o pokój na ziemi i zaprzestanie wojen. Jakże aktualne są słowa Jego nauczania i dzisiaj, kiedy „postępowe” ruchy ideologiczne próbują wywracać naturalny i wielowiekowy porządek świata.

Jan Paweł II i Jego nauczanie było mi szczególnie bliskie. Z wielką radością w październiku 1978 roku, jako student przyjąłem informację o wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W 2008 roku byłem inicjatorem i organizatorem wspólnej sesji wszystkich samorządów powiatu chojnickiego poświęconej pamięci naszego wielkiego rodaka. Patronatem honorowym to wydarzenie objął JE Biskup Diecezjalny Pepliński ś.p. Jan Bernard Szlaga. W 2011 roku wraz z małżonką uczestniczyłem w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Rzymie. Jestem członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa św. Jana Pawła II.

Dzisiaj w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, kiedy nasza Ojczyzna i świat potrzebuje modlitwy zwracam się za pośrednictwem św. Jana Pawła II do Boga prosząc o ustanie pandemii koronawirusa.

 W dniu dzisiejszym wraz z koleżankami i kolegami z Prawa i Sprawiedliwości z Brus, Czerska, Chojnic i Człuchowa złożyłem kwiaty w miejscach upamiętniających naszego wielkiego rodaka.

Dziękuję wszystkim za obecność i wspólną modlitwę.

Aleksander Mikołaj Mrówczyński

Poseł na Sejm RP

Resized 20200518 160319Resized 20200518 160209IMG 608czersk