103. rocznica powrotu Chojnic do Macierzy103. rocznica powrotu Chojnic do Macierzy

31 stycznia 1920 roku, po 148 latach zaboru pruskiego Chojnice wróciły do Macierzy. 2 lata po odzyskaniu niepodległości, w wyniku realizacji postanowień traktatu wersalskiego ziemie Pomorza zostały przyłączone do II Rzeczypospolitej.

Uroczystości zorganizowane przez UM Chojnice zgromadziły władze samorządowe, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń. Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wraz z członkami Komitetu Terenowego PiS Chojnice wziął udział w uroczystościach.

Poseł zabrał głos, nawiązując do powstania styczniowego, najdłuższego naszego powstania, które dało podwaliny pod odrodzoną Rzeczypospolitą. Należy dbać o niepodległość, dbać o Polskę jako wspólnotę i Ojczyznę.

Mszy św. w intencji ojczyzny przewodniczył ks. Jerzy Sikora, homilię wygłosił ojciec Bogusław Wojtko. W czasie homilii nawiązał do wiersza Ignacego Krasickiego "Ptaszki w klatce":

Czegóż płaczesz? – staremu mówił czyżyk młody –

Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody”.

Tyś w niej zrodzon – rzekł stary – przeto ci wybaczę;

Jam był wolny, dziś w klatce – i dlatego płaczę”

Wszystkie zrywy powstańcze, nawet te które zostały krwawo stłumione utrwalały nadzieję i tęsknotę za wolnością Polaków.

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach — to klęska” te słowa Józefa Piłsudskiego idealnie oddają Polską naturę i naszą walkę o niepodległość. W dążeniu do niepodległości Polaków kluczowe były wartości wynikające z naszej wiary katolickiej i przywiązania do kręgu kulturowego wynikającego z chrześcijaństwa.

Powrót Chojnic do Polski to powrót naszej małej ojczyzny do Rzeczypospolitej, do wspólnoty Polaków.

Czy dzisiaj potrafimy być wdzięczni za ten dar wolności? Podsumował retorycznie ojciec Bogusław Wojtko.

IMG 20230131 WA0016IMG 20230131 WA0025IMG 20230131 WA0026IMG 20230131 WA0024IMG 20230131 WA0022IMG 20230131 WA0023IMG 20230131 WA0021IMG 20230131 WA0008IMG 20230131 WA0010IMG 20230131 WA0004IMG 20230131 WA0001