14. posiedzenie Sejmu RP - oświadczenia14. posiedzenie Sejmu RP - oświadczenia

Podczas 14. posiedzenia Sejmu RP, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił dwa oświadczenia, które dotyczyły m.in. skandalicznej decyzji dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej:

oświadczenie

oraz 25. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w parlamencie polskim i przesłania jakie wynika z tej wizyty:

oświadczenie

W trakcie tego posiedzenia poseł zabrał również głos w punkcie: pytania w sprawach bieżących:

pytanie