36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Dzisiaj mija 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Te tragiczne wydarzenia dla naszej Ojczyzny są cały czas żywe we wspomnieniach działaczy opozycji demokratycznej, którzy zostali aresztowani i internowani już w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku.

Generał Wojciech Jaruzelski wypowiedział wojnę Narodowi, wypowiedział wojnę NSZZ Solidarność, wypowiedział wojnę demokracji i wolności Polaków. Ten tragiczny czas to kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, z czego najtragiczniej wspomina się zbrojną interwencję wojska i ZOMO na kopalni Wujek i śmierć 9 górników. Ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności i opozycji demokratycznej zostało internowanych, około 2 tysiące działaczy Solidarności musiało opuścić Polskę i w większości już nigdy do Ojczyzny nie wróciło.

W dniu 13 grudnia poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie poselskie, w którym przywołał pamięć tamtych tragicznych wydarzeń przywołując nazwiska działaczy chojnickich działaczy NSZZ Solidarność.

13-grudnia-1981-oswiadczenie.pdf