41. rocznica Porozumień Sierpniowych41. rocznica Porozumień Sierpniowych

We wtorek 31 sierpnia 2021 roku w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 41. rocznicę strajków z 1980 roku i powstania NSZZ "Solidarność" oraz 33 rocznicę strajków z 1988 roku. W imieniu Posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego w uroczystościach uczestniczył Mariusz Pokrzywinski- p.o Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, radny Rady Powiatu Chojnickiego.

W ramach obchodów, w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli, oprócz działaczy związkowych, działaczy antykomunistycznych z lat 70. i 80 oraz sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych, zaproszeni goście, w tym m.in.: premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szrot, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska – Hrycko, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidfarność" Krzysztof Dośla, posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek, Marcin Horała, Kazimierz Smoliński, Kacper Płażyński. O godz. 15.30 rozpoczęła się uroczystość składania kwiatów pod historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Wśród licznych delegacji, wiązankę kwiatów złożył reprezentujący posła Mariusz Pokrzywinski. O godz. 17 rozpoczęła się uroczysta msza święta celebrowana przez metropolitę gdańskiego ks. abpa Tadeusza Wojdę.

fobject id 240765