83. rocznica ataku Sowietów na Polskę83. rocznica ataku Sowietów na Polskę

Dzisiaj (17 września) mija 83. rocznica agresji sowieckiej na Rzeczpospolitą Polską. 17 września 1939 roku nad ranem, Armia Czerwona przekroczyła granice II RP, co było realizacją tajnego protokołu paktu Ribbentrop- Mołotow zawartego 23 sierpnia 1939 roku.

Dwa straszne totalitaryzmy- niemiecki nazizm i sowiecki komunizm zalały Polskę. Od momentu przekroczenia granicy polskiej, sowieccy sołdaci mordowali, gwałcili i grabili. Rozstrzeliwano jeńców, ludność cywilną, bezmyślne niszczono to co polskie.

22 września, w Brześciu odbyła się wspólna defilada niemieckiego Werhmachtu i żołnierzy Armii Czerwonej, co zakończyło działania wojenne z Sowietami. 250 tysięcy żołnierzy polskich trafiło do niewoli, w walkach zginęło około 3 tysięcy żołnierzy WP.

W wyniku okupacji sowieckiej około 1,5 mln Polaków trafiło w głąb ZSSR do obozów pracy przymusowej - łagrów m.in. na pustkowia mroźnej tajgi Syberii, do kopani Kołymy, na stepy Kazachstanu, do Murmańska i Madaganu.

Tragicznym symbolem sowieckiej okupacji jest zbrodnia katyńska- mord prawie 22 tysięcy oficerów WP, policji i służb państwa polskiego.

Pamiętajmy w tym dniu o setkach tysięcy ofiar sowieckiej agresji na naszą Ojczyznę i skutkach 50- letniej historii PRL- państwa będącego pod wpływem ZSSR.