Człowiek RenesansuCzłowiek Renesansu

Z inicjatywy burmistrza Brus Witolda Ossowskiego w Sejmie RP prezentowana jest wystawa okolicznościowa poświęcona twórczości i życiu artysty ludowego Józefa Chełmowskiego (1943-2013).

Podczas uroczystego otwarcia wystawy pt. „Człowiek renesansu” (11 października), w imieniu marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego zabrał głos poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński, który odczytał list kierowany do uczestników i organizatorów wystawy.

W otwarciu wzięła udział córka Józefa Chełmowskiego Ewa Rudnik, delegacja władz miejskich, przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, uczniowie z Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego, mieszkańcy Brus.

Otarcie uświetnił występ artystów ludowych z Brus, którzy zaprezentowali folklor kaszubski.

Wystawa będzie prezentowana w Nowym Domu Poselskim do 16 października.

List marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego:

list-otwarcie-wystawy.pdf

otwarcie 1otwracie 2otwracie 4otwarcie 3

otwracie 5