Debata kolejowaDebata kolejowa

W dniu 24 kwietnia z inicjatywy posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, przy wsparciu członków Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość Chojnice, odbyła się debata kolejowa:„Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województwach– diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju”.

Z zaproszenia do debaty skorzystało wielu zaproszonych gości: senator Waldemar Bonkowski,  przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe, przewoźników kolejowych, urzędów marszałkowskich, samorządowcy powiatu chojnickiego i powiatów ościennych, przedstawiciele stowarzyszeń miłośników kolejnictwa i dbających o komunikację publiczną. W debacie wzięło udział około 60 uczestników i słuchaczy. Prawdopodobnie po raz pierwszy w Chojnicach w jednym miejscu zgromadziło się tak wiele osób mających realny wpływ na decyzje podejmowane w kwestiach infrastruktury i połączeń kolejowych. Debatę prowadził Bartosz Bluma.

Dyskusja miała na celu przeciwdziałanie marginalizacji Chojnic na kolejowej mapie Polski. Chojnice jako istotny ośrodek miejski, organizujący życie mieszkańców regionu ma i musi odgrywać istotne znaczenie komunikacyjne. Wielu uczestników podkreślało ostatnie lata to degradacja i marginalizacja Chojnic na kolejowej mapie Polski, liczne zaniechania i brak inwestycji w infrastrukturę kolejową w naszym regionie. Widoczne jest to chociażby kiedy spojrzymy na stan chojnickiego dworca, zmniejszającą się listę par połączeń, stan torowisk, itd.

Debata podzielona była na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła Infrastruktury na naszym regionie. Niestety, ostania dekada była czasem zaniedbań i niedostatecznych zabiegów o realizację inwestycji, czego efekty obserwujemy obecnie. Niemniej jest światełko w tunelu, na które zwracał uwagę Tomasz Buczyński (Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury) mówiąc o zmianach w studium wykonalności, które ma zostać rozszerzone o modernizację połączenia na linii Chojnice-Czersk, co umożliwi inwestycje w kolejnych latach.

Druga część debaty dotyczyła sieci połączeń pasażerskich. Dyskusję poprzedziła prezentacja Alicji Kozłowskiej (Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego) dotycząca wykorzystania kolei w Polsce. Najwyższy poziom wskaźnika występuje w województwie pomorskim, gdzie wynosi on 23,3 (wzrósł w stosunku do roku 2015 o 6,4%). Zdecydowany największy wpływ na ten wynik ma Szybka Kolej Miejska (SKM) działająca w Trójmieście. Poza aglomeracją trójmiejską niestety wyniki te są wręcz marginalne.

Gorąca i emocjonująca dyskusja dotyczyła siatki połączeń z Chojnic do innych miast regionu. Zdecydowania zaprotestowano przeciw ubywającym połączeniom, które dodatkowo utrudniają komunikację chociażby ze stolicą województwa. W toku dyskusji ustalono konieczność dokonania zmian legislacyjnych, które poprawiłyby dialog między samorządami wojewódzkimi i przedstawicielami PKP i między poszczególnymi samorządami, w kwestii połączeń międzywojewódzkich.

Podstawowy cel debaty został osiągnięty. Spotkanie i wymiana kontaktów, rozmowy w kuluarach i po spotkaniu napawają optymizmem na przyszłość. Padły deklaracje współpracy i chęci wypracowania konkretnych stanowisk do działania w przyszłości. Wszyscy jednoznacznie potwierdzili, że Chojnice powinny zajmować ważne miejsce na kolejowej mapie Polski.

Pełną relację z debaty przygotował zespół Chojnice.TV:

http://chojnice.tv/wideo-3166-Pose%C5%82_Mr%C3%B3wczy%C5%84ski_zaprosi%C5%82_na_debat%C4%99_o_stanie_kolejnictwa_w_chojnickim_regionie

Relacja TVP oddział Gdańsk:

https://gdansk.tvp.pl/30085704/mieszkancy-chojnic-walcza-z-o-polaczenia-kolejowe-z-trojmiastem

W spotkaniu wzięli udział między innymi:

Nazwisko i imię

Funkcja

Instytucja

Bonkowski Waldemar

Senator RP

 

Bracka Tomasz

Redaktor Naczelny

Gazeta Więcborska

Buczyński Tomasz

Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Damian Otta

Członek stowarzyszenia

Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Gackowski Jacek

Naczelnik działu ds. Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Gruźliński Stefan

Radny Rady Gminy Chojnice

Gmina Chojnice

Jankowski Marek

Członek Zarządu Powiatu

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Jaworski Michał

Naczelnik Wydziału Analiz

Urząd Transportu Kolejowego

Kosecki Andrzej

Sołtys Łęga

Sołectwo Łąg

Kozioł Janusz

Naczelnik PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie

Kozłowska Alicja

Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego

Kropidłowska Teresa

Radna Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Krzywicki Ireneusz

Kierownik kontraktu

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. - Centrum Realizacji Inwestycji (Gdańsk)

Kubera Marek

Z-ca Dyrektora Biura Przygotowania Inwestycji Centrali Spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. - Centrum Realizacji Inwestycji

Kwabiszewski Piotr

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Labuda Zbigniew

Dyrektor

Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni

Ludwikowska Sandra

Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "Pociąg dla Krajny"

Maciej Jakubowski

Radny Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Majder Jerzy

Dyrektor Projektu Biura Przygotowania Inwestycji Centrali Spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. - Centrum Realizacji Inwestycji

Manikowski Eugeniusz

Zastępca Dyrektora w Departamencie Infrastruktury

Pomorski Urząd Marszałkowski - Departament Infrastruktury

Mateusz Ginter

Członek stowarzyszenia

Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Mazur Przemysław

Naczelnik Wydziału ds. Transportu

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski - Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu

Orzłowski Tomasz

Radny Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Osipów Andrzej

Z-ca Dyrektora

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. - Centrum Realizacji Inwestycji (Gdańsk)

Paszun Daniel

Kierownik Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego, Wydział Infrastruktury i Transportu

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski - Wydział Infrastruktury i Transportu

Pietrzyk Edward

Wiceburmistrz Miasta

Urząd Miasta Chojnice

Piotr Zabrocki

Burmistrz Miasta

Urząd Miasta i Gminy Czarne

Pleśniar Paweł

Kierownik Działu Rozkładów Jazdy, Arriva RP

Arriva RP Sp. z o. o.

Rajkiewicz Jadwiga

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski - Wydział Infrastruktury i Transportu

Schumacher Jarosław

Radny Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Szczepański Marek

Wicestarosta

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Szmagliński Marek

Radny Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Szulkowski Marek

Zastępca Dyrektora ds. eksploatacyjnych

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Gdyni

Szybajło Ryszard

Burmistrz Miasta

Urząd Miasta Człuchów

Wiatr Włodzimierz

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie

Wulgaris Piotr

Kapelan Kolejarzy

 

 

20170424 122021