Szkolnictwo kolejowe w Chojnicach?Szkolnictwo kolejowe w Chojnicach?

W dniu 2 marca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński uczestniczył w debacie "Kształcenie dla potrzeb kolejnictwa w powiecie chojnickim", poświęconej możliwościom uruchomienia kierunkowego szkolnictwa kolejowego w Chojnicach. Debata odbyła się w ramach ogłoszonego przez Radę Miejską w Chojnicach– Roku Chojnickich Kolejarzy. Gospodarzem spotkania było Towarzystwo Kolejowe, zrzeszające pracowników i pasjonatów kolei.

Podczas debaty prelekcję wygłosił ksiądz Piotr Wulgaris, pomysłodawca utworzenia klasy kolejowej o kierunku technik transportu kolejowego i wykładowca przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Pierwszy nabór do klasy odbył się w roku 2016 i od września ubiegłego roku 30 uczniów kształci się na przyszłych pracowników kolei. Ksiądz Piotr Wulgaris przedstawił założenia edukacyjne oraz możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunków kolejowych. Wskazał, że obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin, których dużą ilość są w stanie wchłonąć rozwijające się spółki kolejowe.

Kolejnym etapem będzie spotkanie przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych z Zarządem Powiatu Chojnickiego, podczas którego omówione zostaną szczegóły współpracy przy planowanym uruchamianiu kierunków kolejowych w szkołach średnich powiatu.
W debacie wzięli udział przedstawiciele urzędu Starostwa Powiatowego w Chojnicach, dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Chojnicach, przedstawiciele kierownictwa i liderzy związków zawodowych "Przewozów Regionalnych" o/Chojnice.