Debata o komunikacji kolejowejDebata o komunikacji kolejowej

Biuro Poselskie posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, serdecznie zaprasza na debatę panelową pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województwach – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju”.

Debata odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. w Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowym w Chojnicach (ul. Józefa Piłsudskiego 30b) w godzinach 11:00-14:00.

Tematyka debaty będzie dotyczyła dwóch obszarów:

  • Infrastruktura kolejowa

  • Przewozy pasażerskie

Zaproszeni do udziału w debacie zostali przedstawiciele wielu instytucji szczebla administracji rządowej, wojewódzkiej, samorządowej oraz innych instytucji. Udział w debacie potwierdzili już podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Pan Andrzej Bittel, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego– Pan Ignacy Góra, liczni parlamentarzyści i przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych, Urzędów Marszałkowskich oraz reprezentanci środowisk kolejarskich.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Poselskim lub bezpośrednio z odpowiedzialnym za organizację debaty Panem Bartoszem Bluma (tel. 505 126 573; e-mail: bartoszbluma@wp.pl).