Dofinansowanie MSWiADofinansowanie MSWiA

Dzięki staraniom posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego Ochotnicza Straż Pożarna z gminy Chojnice otrzyma pieniądze ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poseł zabiegał o wsparcie finansowe zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP gminy Chojnice. Ministerstwo przekazało na ten cel 231 tysięcy złotych co stanowi 30% kosztów zakupu nowego pojazdu.