Inauguracja roku akademickiegoInauguracja roku akademickiego

W dniu wczorajszym (01.10) odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych Filia w Chojnicach. W uroczystościach wziął udział poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński.

Poseł w swoim wystąpieniu skierowanym do studentów wspominał jak dokładnie 50 lat temu rozpoczynał swoją edukację akademicką. Byłem wtedy bardzo dumny i wierze w to, że tez jesteście dumni z faktu, że zostaliście akademikami. Liceum, które kończyłem w Chojnicach świętuje właśnie jubileusz 400- lecia. W tym liceum był piękny napis, sentencja łacińska Non scholae sed vitae discimus- tą sentencję przykazywałem swoim uczniom i Wam również ją przekazuję. Uczycie się dla siebie, inwestujecie w siebie, w swoją przyszłość w swoje rodziny. Życzę Wam udanego roku. Szczególne życzenia kieruję do studentów z Ukrainy- życzę pokoju w Waszej Ojczyźnie.

Podczas uroczystości zgromadzeni goście i studenci wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu dr Wojciecha Błaszkowskiego, adiunkta SANS – „CSR 2xE. Czy jest etyczny i równocześnie ekonomiczny?”. CSR (ang. Corporate Social Responsibility)- społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Coraz więcej modeli biznesowych uwzględnia w swojej działalności działalność charytatywną, ochronę środowiska naturalnego, sponsoring lokalnych klubów sportowych, wspieranie socjalne pracowników, organizowanie zbiórek dla potrzebujących, etc. Taki model postępowania jest coraz bardziej powszechny na zachodzie, w Polsce również sporo firm wdraża politykę CSR.

 Relacja zespołu ChojniceTV- relacja

310099048 522238086382486 3785066932526276053 n