Inauguracja roku akademickiego w WSD w PelplinieInauguracja roku akademickiego w WSD w Pelplinie

W dniu 20 października sekretarz Posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego Mateusz Wróblewski reprezentował posła na uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższym Duchownym Seminarium diecezji Pelplin.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny, który w homilii powiedział do kleryków, wykładowców akademickich i zgromadzonych gości: Jeżeli chce się służyć Bogu i ludziom to dzisiaj nie wystarczy być poprawnym, trzeba być często heroicznym. Następnie wszyscy udali się do Biblioteki Diecezjalnej Pelplińskiej, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Ksiądz Biskup wraz z księdzem rektorem wręczył czternastu nowym alumnom indeksy i życzył opieki Pana nad ich czasem nauki i formacji. Następnie odbył się wykład ks. prałata dr. Waldemara Sommertag z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej na temat „Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Po wykładzie goście udali się do WSD na poczęstunek, a na zakończenie spotkania wszyscy odmówili modlitwę Anioł Pański.