"Inka wyzwala dobro"- konferencja naukowa"Inka wyzwala dobro"- konferencja naukowa

1 grudnia, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął udział w ogólnopolskim sympozjum naukowym „Inka wyzwala dobro”. Sympozjum zostało zorganizowane w Czarnem przez stowarzyszenie „Brygada Inki” i odbyło się w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

W sympozjum wzięli udział naukowcy, specjaliści związani z tematem podziemia niepodległościowego 1944- 1963, rodzina bohaterskiej sanitariuszki, pasjonaci historii, kombatanci, harcerze.

Wśród prelegentów byli między innymi profesor Krzysztof Szwagrzyk wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u. To pod kierownictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka ekipa poszukiwacza odnalazła szczątki „Inki” na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku w 2014 roku. Piotr Szubarczyk, z gdańskiego oddziału IPN-u to postać wyjątkowa. Ten historyk od ponad 20 lat zabiegał o poszukiwania szczątków Inki, organizował prelekcje poświęcone jej pamięci, jeździł po szkołach z odczytami o bohaterskiej sanitariuszce. Wśród gości był również Tadeusz Płużański, prezes Fundacji „Łączka”, ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz inicjator akcji „Serce dla Inki”, Jacek Frankowski reżyser filmu pt. „Inka”, mjr. Stanisława Kociełowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Armii Krajowej.

Komuniści przez kilkadziesiąt lat walczyli z legendą. Zrobili chyba wszystko, żeby zatrzeć ślad po żołnierzach wyklętych: przypisując im czyny haniebne i niegodne, a potem zamazując ślady po miejscach, gdzie ukryli ich szczątki. Ale wyklęci teraz powracają – zauważa prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji opowiadał o kierowanych przez siebie poszukiwaniach ciał Danuty Siedzikówny i Feliksa Salmanowicza „Zagończyka”, dowódcy 2. kompanii 4. Wileńskiej Brygady AK.

Piotr Szubarczyk w swoim wystąpieniu wspominał pierwsze uroczystości organizowane w 2002 roku w Gdańsku ku pamięci Danuty Siedzikówny „Inki”, które były organizowane przez środowiska patriotyczne na terenie Cmentarza Garnizonowego w Gdańsku

Konferencję uświetnił występ bardów Andrzeja Kołakowskiego i Pawła Piekarczyka.

tytulowelogoposelposel5posel4posel3posel2posel1