Jubileusz w BrusachJubileusz w Brusach

W dniu 28 września poseł na Sejm RP Aleksander Mikołaj Mrówczyński wraz z małżonką wziął udział uroczystościach jubileuszu XV lecia nadania patronatu miastu i gminie Brusy. W dniu 16 października 2004 roku decyzją Rady Miasta i Gminy Brusy bł. ksiądz Józef Jankowski został patronem miasta i gminy Brusy.

Ten urodzony w 1910 roku w Czyczkowach ksiądz, miał zaledwie 31 lat i był pięć lat po świeceniach kapłańskich kiedy Niemcy zakatowali go w Oświęcimiu. Do niemieckiego obozu zagłady trafił pod koniec maja 1941 po bardzo bestialskim śledztwie Gestapo na Pawiaku. Jak wspominają świadkowie wszelkie szykany, tortury i poniżenia znosił z wielką godnością. Skatowany przez obozowego kapo odszedł do Boga 16 października 1941 roku. Ksiądz Józef Jankowski został wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, podczas uroczystości wyniesienia na ołtarze 108 polskich męczenników za wiarę.

Piękne uroczystości rocznicowe zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy Brusy oraz parafię p.w. Wszystkich Świętach w Brusach to lekcja bolesnej historii naszej Ojczyzny, ale przede wszystkim przypomnienie wielkiego człowieka, który oddał życie za wiarę. Dał świadectwo największej miłości, męstwa i gotowości służenia bliźniemu z narażeniem własnego życia- te słowa idealnie oddają Jego postawę w czasie wojny, kiedy z narażeniem własnego życia smużył rodakom w okupowanej Ojczyźnie.

IMG 3620IMG 36229187691875IMG 3632