Kolegium IPNKolegium IPN

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu RP miałem wielki zaszczyt i honor przedstawić kandydaturę Krzysztofa Wyszkowskiego na na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Krzysztof Wyszkowski jest legendą Komitetu Obrony Robotników, Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Solidarności. Wydawca podziemnych materiałów, dziennikarz i pracownik Tygodnika Solidarność. Internowany 13 grudnia 1981 roku. W sierpniu 1982 uciekł z miejsca odosobnienia wykorzystując wizytę w szpitalu. Był doradcą premiera Jana Olszewskiego.

Sejm przyjął kandydaturę Krzysztofa Wyszkowskiego oraz Jana Drausa, Mieczysława Rybę, Tadeusza Wolszy, Wojciecha Polaka na członków Kolegium.