Konferencja prasowa posłaKonferencja prasowa posła

W dniu 12 lutego poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński, wraz z członkami komitetu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości odbył konferencje prasową z udziałem przedstawicieli chojnickich mediów.

Tematem wiodącym konferencji prasowej były plany modernizacji linii kolejowych w Chojnicach, powiecie chojnickim i sąsiednich powiatach, co przyczyni się do rozwoju ekologicznego transportu kolejowego.

Ukoronowaniem starań posła Mrówczyńskiego o rozwój transportu kolejowego i przewozów pasażerskich w Chojnicach jest podpisana dniu 8 lutego w Gdańsku, umowa na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla przebudowy infrastruktury kolejowej. Do 2019 roku firma TPF ma wykonać studium, które pozwoli podjąć szczegółowe prace projektowe  dla modernizacji i przebudowy 232 km linii kolejowych.

Dla mieszkańców powiatu chojnickiego, kluczowy jest plan elektryfikacji linii 203 Chojnice- Tczew, linii 208 Chojnice- Wierzchucin oraz linii 210 Chojnice- Człuchów. W planie jest również wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla dwóch nowych torowisk: Człuchów- Wierzchowo Człuchowskie (linia niezelektryfikowana) i linii Łąg Południowy, Łąg Północny (linia zelektryfikowana).

Zadanie będzie realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego, planowany termin rozpoczęcia realizacji prac budowlanych będzie po 2020 roku.

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński był inicjatorem debaty kolejowej, zorganizowanej przez biuro poselskie w 2017 roku, również z inicjatywy posła Mrówczyńskiego w Chojnicach gościła na posiedzeniu  wyjazdowym sejmowa komisja ds. infrastruktury w maju ubiegłego roku /poseł jest członkiem tej komisji/. Na forum obu spotkań poseł mocno uzasadniał konieczność inwestycji w infrastrukturę kolejową w powiatach odległych od stolicy województw. Perspektywa realizacji tych postulatów bardzo mocno się przybliżyła po znalezieniu się tych zadań w Krajowym Programie Kolejnictwa.

Relacja zespołu Chojnice.TV:

http://chojnice.tv/wideo-3742-Konferencja_prasowa_pos%C5%82a_A.Mr%C3%B3wczy%C5%84skiego_i_dzia%C5%82aczy_PiS