Konferencja prasowa posłaKonferencja prasowa posła

W dniu 8 września poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wraz asystentami- dyrektorem biura poselskiego Wojciechem Rolbieckim i Bartoszem Blumą uczestniczył w konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli chojnickich mediów.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego poseł przedstawił główne założenia reformy edukacji, które zostały zawarte w liście pani minister edukacji Anny Zalewskiej adresowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i samorządowców. Poseł korzystając z okazji, za pośrednictwem mediów przekazał swoje pozdrowienia i życzenia dla nauczycieli i uczniów.

Poseł zdał krótką relację z pogrzebu „Inki” i „Zagończyka” w Gdańsku, mówiąc jak wielkie wrażenie zrobiła na nim i na wszystkich uczestnikach cała uroczystość o charakterze państwowym, z udziałem prezydenta, premiera i ministrów.

Aleksander Mikołaj Mrówczyński przedstawił dziennikarzom zapytanie w sprawach bieżących, jakie zadał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi panu Krzysztofowi Jurgielowi, a dotyczące cen skupu mleka. Rolnicy- hodowcy bydła zwrócili się do posła z prośbą o interwencję w sprawie bardzo niskich cen skupu mleka w województwie pomorskim.

Poseł przedstawił również swój pomysł na próbę polepszenia sytuacji finansowej Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach. W tej sprawie odbędzie się spotkanie ze starostą Stanisławem Skają, burmistrzem Arseniuszem Finsterem, a docelowo z sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosławem Sellinem.