Konferencja rolnaKonferencja rolna

W dniu 12 maja w Gdyni poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął udział w konferencji poświęconej rolnictwu. W wydarzeniu zorganizowanym przez poseł Dorotę Arciszewską- Mielewczyk wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas konferencji minister Jan Krzysztof Ardanowski poruszył przede wszystkim rolę i kompetencję Izb Rolniczych w kształtowaniu polityki rolnej kraju. W lipcu odbędą się wybory do samorządu rolników, jakim są Izby Rolnicze. Minister chce zwiększyć kompetencje i możliwości oddziaływania Izb Rolniczych na polityk rolną Polski.

Jan Krzysztof Ardanowski apelował do zgromadzonych rolników o jak najliczniejszy udział w wyborach oraz o wybór najlepszych przedstawicieli i delegatów, którzy będą reprezentowali rolników w ich samorządzie.

Rolnicy mieli możliwość rozmowy i zadawania pytań ministrowi oraz posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy licznie wzięli udział w konferencji.