Minister Anna Zalewska w ChojnicachMinister Anna Zalewska w Chojnicach

2 czerwca, w Chojnicach będzie gościła minister edukacji narodowej  Anna Zalewska. Minister Zalewska przyjeżdża do Chojnic na zaproszenie przewodniczącego i założyciela Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej” posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego.

17 posiedzenie zespołu odbędzie się w Chojnicach i będzie dotyczyło tematu: „Rynek pracy a kierunki kształcenia zawodowego”. Posłowie wraz panią minister, dyrektorami szkół średnich z powiatu chojnickiego, decydentami z organu prowadzącego szkoły średnie będą dyskutowali o tym, w jaki sposób jak najbardziej optymalnie kształcić przyszłych pracowników. Jakie kierunki są potrzebne, czego oczekują pracodawcy, uczniowie, absolwenci a jakie możliwości oferują szkoły średnie, jak rotować kierunki kształcenia? Na te i inne pytania dotyczące powiązania kierunków kształcenia i szans młodych ludzi na rynku pracy oraz zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla pracodawców będą starali się odpowiedzieć zaproszeni goście i członkowie zespołu.

W trakcie wizyty w Chojnicach pani minister wraz z Pomorskim Kuratorem Oświaty, Moniką Kończyk przedstawi stan wdrożenia reformy systemu oświatowego- „Coraz bliżej dobrej szkoły”.