Młodzieżowa Rada Województwa PomorskiegoMłodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego

Dnia 6 marca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński uczestniczył w sesji inauguracyjnej III kadencji  Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego skupia młodzież z młodzieżowych rad z całego województwa i jest organem doradczym dla pomorskich samorządowców.

Głównym celem rady jest reprezentowanie interesów i głosu młodzieży województwa pomorskiego, przedstawianie problemów starszym kolegom samorządowcom z Sejmiku Województwa Pomorskiego, ale również samorządowcom na poziomie rad miejskich i powiatowych.

Aleksander Mikołaj Mrówczyński serdecznie pogratulował radnym wyboru do Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego, deklarując swoją pomoc i współpracę.

Poseł jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, był opiekunem Młodzieżowej Rady Powiatu Chojnickiego, która powstała w III kadencji Rady Powiatu Chojnickiego. Niestety w IV kadencji MRP Chojnickiego została zlikwidowana.

IMG 4483