Na Rossie w WilnieNa Rossie w Wilnie

Marek Rodzeń, asystent posła na Sejm Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego w imieniu posła i członków komitetu Prawo i Sprawiedliwość złożył kwiaty na grobie Mauzoleum Matki i Serca Syna w Wilnie.

Marek Rodzeń /nauczyciel/ wraz z uczniami Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach wziął udział w wycieczce po Litwie. Jednym z najważniejszych punktów wycieczki szkolnej było Wilno i cmentarz na Rossie, gdzie punktem obowiązkowym dla każdego Polaka jest Mauzoleum Matki i Serca Syna, grób, w którym spoczywają szczątki matki Józefa Piłsudskiego /Maria z Billewiczów Piłsudska/ oraz serce marszałka Józefa Piłsudskiego.

IMG 20180919 152231 HDRIMG 20180919 152902 HDRIMG 20180919 153031 HDR