Rondo św. Jana Pawła IIRondo św. Jana Pawła II

18 maja 1920 r. urodził się największy z Polaków, święty Jan Paweł II, Ojciec Święty, którego pontyfikat trwał od 1978 roku do 2005 roku. W 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, w podchojnickich Lipienicach odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku, który jest poświęcony pamięci naszego wielkiego rodaka.

Rada Gminy Chojnice w grudniu 2020 roku jednogłośnie nadała rondu imię św. Jana Pawła II, jako odpowiedź na ataki na pamięć papieża, obraźliwie i wulgarne słowa, które miały obrzydzić pamięć o Nim. Dzisiaj (18 maja) odsłonięto obelisk z nazwą ronda i herbem papieża Polaka.

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął udział w uroczystości odsłonięcia obelisku. Uroczystości zorganizowała sołtys sołectwa Lipienice- Pawłówko, Mariola Pażontka- Lipińska oraz sołtys sołectwa Pawłowo Bożena Borowicka.

Podczas uroczystości poseł pokreślił znaczenie św. Jana Pawła II i Jego słów wypowiedzianych 42 lata temu na ówczesnym Placu Zwycięstwa podczas pierwszej pielgrzymki do Polski: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Te słowa i ta pielgrzymka papieża wiele zmieniła w Polsce i w Polakach.

Poseł podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że rondo w Lipienicach ma nazwę św. Jana Pawła II. Zwrócił uwagę na to, jak trudno w Chojnicach, powiecie chojnickim uczcić pamięć wielkich Polaków. Wyraził radość, z tego, że w Chojnicach po wielu latach jest rondo im. rotmistrza Witolda Pileckiego, wielkiego Polaka, który żył wartościami Bóg, Honor, Ojczyzna. Teraz mamy kolejne rondo upamiętniające wielkiego Polaka. Dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna dla tych wszystkich, dla których Ojciec święty znaczy w życiu wiele. Marzę o tym, aby w Chojnicach powstał pomnik Jana Pawła II, podkreślił poseł na zakończenie.

20210518 141729 res20210518 141314 res