Ostatnia podróż "Inki"Ostatnia podróż "Inki"

Dzisiaj (5 września) w Lipowej Tucholskiej i Zwierzyńcu odbyły się uroczystości związane z 75. rocznicą ostatniej podróży Danuty Siedzikówny "Inki". Organizatorem uroczystości był: wójt gminy Śliwice Daniel Kożuch, Instytut Pamięci Narodowej oraz Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL.

Posła Aleksandra Mrówczyńskiego na uroczystościach reprezentowali dyrektor biura poselskiego Wojciech Rolbiecki oraz asystent społeczny Piotr Pawlicki. Wśród zgromadzonych gości był m.in. zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski, działacze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kombatanci, władze samorządowe, dzieci i młodzież, harcerze. Pierwszym aktem uroczystości było odsłonięcie tablicy na stacji Lipowa Tucholska, skąd "Inka" rozpoczęła swoją ostatnia podróż. 13 lipca 1946 roku Danuta Siedzikówna- 17 letnia sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej ruszyła pociągiem do Gdańska po materiały medyczne dla oddziału Olgierda Christy "Leszka". Została aresztowana przez UB w nocy 19-20 lipca. W trakcie brutalnego śledztwa została skazana na karę śmierci wraz z Feliksem Selmanowiczem "Zagończykiem". Wyrok wykonano miesiąc po aresztowaniu, w sierpniu. Jej ciało zostało wrzucone do bezimiennego grobu.

Inicjatorką upamiętnienia ostatniej podróży "Inki" tablicą na dworcu była radna Rady Gminy Śliwice Danuta Sikora, pracownik PKP. W trakcie uroczystości dr Karol Polejowski wspominał: Tu zaczęła się droga Inki najpierw do UB-eckiej katowni w Gdańsku, a potem do bezimiennego grobu na cmentarzu garnizonowym. Ale też zaczęła się jej droga do chwały i legendy.

Drugim aktem uroczystości była Msza święta w Zwierzyńcu, gdzie uroczyście odsłonięto i poświecono kapliczkę Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ryngrafy z wizerunkiem Pani z Ostrej Bramy nosili na swoich piersiach żołnierze 5.Wileńskiej Brygady AK. Kapliczka została wyrzeźbiona w pniu dwustuletniego dębu. Msza święta została odprawiona na posiadłości państwa Łytkowskich, w miejscu gdzie "Inka" i jej koledzy z oddziału często gościli u Jerzego Łytkowskiego, który udzielał im schronienia i pomagał.

W trakcie homilli ksiądz prałat Andrzej Koss, proboszcz parafii w Śliwicach nawiązał do Ewangelii, mówiąc o poznawaniu prawdy, głoszeniu prawdy- taj jak ten głuchoniemy, który został uzdrowiony przez Jezusa, jesteśmy zobowiązani do głoszenia prawdy o tamtych czasach i bohaterstwie "Inki" i jej przyjaciół.

Po uroczystej Mszy świętej odczytano apel poległych, a żołnierze kompani reprezentacyjnej 81. Batalionu Lekkiej Piechoty z Torunia salwą honorową oddali hołd "Ince". Aktu poświęcenia kapliczki dokonał ks. Andrzej Koss, a symbolicznego odsłonięcia dokonali państwo Łytkowscy.

To były piękne uroczystości, które zgromadziły kilkuset uczestników, zorganizowane z wielkim rozmachem. Szczególnie cieszy liczna obecności dzieci i młodzieży szkolnej, dla których "Inka" może być wzorem wielkiego patriotyzmu, lojalności, która wiedziała co znaczy"zachować się jak trzeba". Serdeczne podziękowania i gratulacje należą się organizatorom uroczystości- wójtowi gminy Śliwice, IPN-owi oraz harcerzom ze Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.PL.

Relacja TVP Bydgoszcz: Relacja

20210905 112918 res20210905 111828 res20210905 111826 res20210905 105717 res20210905 110836 res20210905 113407 res20210905 113219 res20210905 105646 res20210905 110151 res20210905 110139 res20210905 120308 res20210905 120131 res20210905 123159 res20210905 123155 res