Piknik integracyjny w RzewnicyPiknik integracyjny w Rzewnicy

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął udział w pikniku integracyjnym w ramach projektu "Myśląc o rodzinie w gminie Czarne i Rzeczenica", który odbył się w Rzewnicy 18 sierpnia. Organizatorem pikniku było stowarzyszenie "Z Otwartym Sercem" oraz Spółdzielnia Socjalna "Klemens".

Spotkanie integracyjne seniorów z gminy Rzeczenica, Czarne oraz Debrzno zgromadziło około 150 osób. W swoim wystąpieniu kierowanym do seniorów poseł podkreślił rolę dziadków w rodzinach wielopokoleniowych, w przekazywaniu najmłodszym pokoleniom wartości w duchu 10 przykazań, wartości patriotycznych, historycznych, szacunku do pracy oraz doświadczeń życiowych, z których wszyscy powinniśmy czerpać. Poseł podkreślił jak ważna jest możliwość aktywności osób starszych, emerytów, w powstających ze wsparciem rządowych Klubów Seniora, które są budowane i prowadzone przez samorządy. To bardzo ważne, aby seniorzy nie byli skazywani na samotność, wykluczenie i brak możliwości rozwoju, kontaktów z innymi, kulturą. Kluby Seniora dają możliwości nauki, spotkań integracyjnych, wyjazdów do kina, opery, itd.

W trakcie spotkania poseł wraz ze Zbigniewem Kurzelewskim pełnomocnikiem Komitetu PiS Człuchów oraz Renatą Kacalak członkiem Komitetu PiS Człuchów przekazali główne założenia programu Polski Ład, który w swoich założeniach jest kierowany również do seniorów- emerytów. Akcja promocyjna spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem, zgromadzeni z wielkim zainteresowaniem słuchali prelegentów i przyjęli książeczki przedstawiające program.

Poseł na zakończenie swojego wystąpienia, przekazał podziękowania kierowane do organizatorów pikniku, życzył seniorom stu lat w zdrowiu.

lad 03 reslad 02 reslad 04 reslad 05 reslad 06 res