Polacy ratujący Żydów- wystawa w BrusachPolacy ratujący Żydów

Z inicjatywy posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego i dzięki gościnności burmistrza Brus Witolda Ossowskiego oraz zaangażowaniu nauczycieli z Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach-Marka Rodzenia i Justyny Narloch, w Urzędzie Miasta Brusy jest eksponowana wystawa „Polacy ratujący Żydów”.

Wystawa jest przygotowana przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i przedstawia materiały dotyczące pomocy Polaków dla prześladowanej przez Niemców ludności żydowskiej w czasie II wojny na terenie okupowanej przez hitlerowców Polski. Archiwalne zdjęcia

Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaje i okoliczności udzielanej pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Przedstawiona jest pomoc zorganizowana (działalność „Żegoty”) oraz indywidualna, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów podczas Zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich ocalonych przez Polaków.

Wystawa będzie eksponowana do 26 stycznia w budynku Urzędu Miasta Brusy.

76231

76232

76233

76234

Fotografie pochodzą z portalu UM Brusy.