Poseł Aleksander Mrówczyński prezesemPoseł Aleksander Mrówczyński prezesem

W dniu 21 stycznia decyzją członków zarządu okręgowego poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński został prezesem zarządu okręgu 26 Słupsk.

Po śmierci poseł Jolanty Szczypińskiej na stanowisku prezesa był wakat. Członkowie zarządu na spotkaniu w Miastku jednogłośnie wybrali Aleksandra Mrówczyńskeigo na szefa struktur. Okręg 26 Słupsk swoim zasięgiem obejmuje powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski oraz miasto na prawach powiatu Słupsk.