Posiedzenie komisji sejmowej w ChojnicachPosiedzenie komisji sejmowej w Chojnicach

18 maja w Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowym w Chojnicach gościli posłowie z Komisji Infrastruktury. Posłowie przyjechali na zaproszenie Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego.

Pierwsza cześć posiedzenia komisji odbyła się w Starogardzie Gdańskim. Podróż do Chojnic autokarem na dalszą część obrad była szansą dla posłów i urzędników z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do zapoznania się z przebiegiem drogi krajowej numer 22 (DK22).

Aleksander Mrówczyński przedstawił członkom komisji i zaproszonym gościom dwa tematy dotyczące infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie:

I. Problemy budowy i utrzymania infrastruktury drogowej w powiecie chojnickim.

II. Komunikacja i infrastruktura kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województwach diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju.

Poseł zreferował tematy, przedstawiając aktualną sytuację z komunikacją publiczną oferowaną przez szeroko rozumianą kolej oraz problemy z DK22 oraz drogami wojewódzkimi. Niestety powiat chojnicki leży na styku czterech województw, co generuje ogromne problemy z pogodzeniem interesów przewoźników i odpowiedzialnych za komunikację publiczną marszałków województw. Z tego powodu został przygotowany projekt dezyderatu do ministra infrastruktury dotyczący pomysłu powołania na stacji Chojnice Lokalnego Węzła Kolejowego, który stanowiłby Centrum Zarządzania Ruchem Pasażerskim na poziomie regionalnym. Dezyderat zostanie przedłożony członkom komisji na kolejnym posiedzeniu.

Kolejne dwa projekty dezyderatów dotyczyły DK 22. W pierwszym posłowie zwracają się do ministra infrastruktury  z wnioskiem o rozpoczęcie praca analityczno- projektowych mających na celu przebudowę DK 22 w system „2+1” (z dodatkowym pasem ruchu, który byłby raz po jednej stronie jezdni raz po drugiej i  umożliwiał  wyprzedzanie wolniej poruszających się pojazdów). Drugi projekt dezyderatu dotyczący DK 22 również kierowany do ministra infrastruktury dotyczy budowy węzła integrującego istniejącą obwodnicę Chojnic z projektowaną zachodnią obwodnicą.

Wszystkie trzy dezyderaty będą przedstawione posłom na najbliższym posiedzeniu Komisji Infrastruktury w Sejmie.