Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu StrażakówPosiedzenie Parlamentarnego Zespołu Strażaków

23 czerwca odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Strażaków, którego poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński jest członkiem. W posiedzeniu zespołu uczestniczyli: m.in. minister Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Staży Pożarnej, nadgryg. Adam Konieczny zastępca Komendanta Głównego PSP, Waldemar Pawlak prezes Głównego Związku OSP.

Posłowie i zaproszeni goście dyskutowali nad projektem ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji, które prowadzi kadra kierownicza MSWiA i Państwowej Straży Pożarnej.

Istotą Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej jest uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ustawa ma poza tym na celu wzmocnienie ich funkcjonowania we wzajemnych relacjach z gminą, której zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonują. Ponadto, celem ustawy jest przyznanie druhom długo oczekiwanego dodatku emerytalnego, jednolitej legitymacji oraz innych uprawnień.

Ochotnicza Straż Pożarna, będąc stowarzyszeniem, jest jednocześnie jednostką ochrony przeciwpożarowej — umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Stowarzyszenie wykonuje więc przewidziane ustawą zadania, obok takich jednostek, jak choćby Państwowej Straży Pożarnej.

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w trakcie posiedzenia podkreślając jak zmieniło się oblicze OSP po 2015 roku, kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy zaczął w sposób systematyczny doposażać jednostki OSP w całym kraju. Dzisiaj te jednostki wyglądają zupełnie inaczej, otrzymały nowe wozy bojowe, sprzęt pływający, hydrauliczny, zostały pobudowane i wyremontowane setki remiz. Poseł zaapelował do opozycji o konstruktywną dyskusję, przekazywanie krytycznych uwag do projektu ustawy, a nie krytykanctwo i potępianie projektu w czambuł.

Link do obrad zespołu:

Zespół Strażaków

zespol strazakow