Przekazanie sprzętu strażakom OSP KosobudyPrzekazanie sprzętu strażakom OSP Kosobudy

19 maja w Kosobudach, z udziałem posłana Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego odbyło się przekazanie specjalistycznej torby medycznej dla ochotników z OSP Kosobudy.

Dzięki staraniom posła, Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych przekazała na rzecz strażaków torbę ze sprzętem do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W przekazaniu sprzętu uczestniczył zastępca prezesa KRUS Krzysztof Retyk.

Strażacy z OSP Kosobudy byli bardzo zaangażowani w pomoc poszkodowanym na nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Przekazany sprzęt to symboliczna nagroda za ich wielkie zaangażowanie i trud w ratowanie dobytku poszkodowanych.

torba kosobudy 3torba kosobudy