Rejestracja list do Sejmu i SenatuRejestracja list do Sejmu i Senatu

29 sierpnia Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zarejestrował listy kandydatów w okręgu 26 w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych przez prezydenta RP Aleksandra Dudę na dzień 13 października.

Pełna lista 28 kandydatów do Sejmu i szóstka kandydatów do Senatu /okręgi obejmują całe województwo pomorskie/ została zarejestrowana przez komisarza. Lista kandydatów do Sejmu została potwierdzona przez ponad 23 tysiące mieszkańców okręgu /wobec wymaganych 5 tysięcy jako minimum do zarejestrowania listy/.

W imieniu posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego prezesa Zarządu Okręgu 26. Słupsk składamy najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie się w zbiórkę podpisów i aktywną pracę.