Spotkanie w sprawie modernizacji i naprawy koleiSpotkanie w sprawie modernizacji i naprawy kolei

W dniu 25 września poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Społeczny Komitet Obrony Linii Kolejowych „Pomorze” dotyczącym działań naprawczych kolei na Pomorzu oraz województwach sąsiednich: kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy między innymi z Czarnego, Chojnic, Czerska.

Relacja portalu weekendfm.pl:

https://www.weekendfm.pl/?n=67719&czersk-zelektryfikowana_i_szybsza_-_takiej_kolei_chce_spoleczny_komitet_obrony_linii_kolejowych_pomorze

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński jako członek Komisji Infrastruktury zabiega o zwiększenia rangi kolei na południu województwa pomorskiego, czego dowodem jest dezyderat nr 7 Komisji Infrastruktury kierowany do ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 21 czerwca 2017 roku. W dezyderacie są proponowane konkretne rozwiązania dla uzdrowienia transportu kolejowego w regionie:

Powołanie Lokalnego Węzła Kolejowego na stacji Chojnice, który stanowiłby Centrum Zarządzania Ruchem Pasażerskim na przyległych liniach kolejowych. Pozwoliłoby to rozwiązać trudności związane z ruchem kolejowym zarządzanym przez różnych przewoźników realizujących wytyczne kilku marszałków wojewódzkich.Stworzenie szans dla transportu dalekobieżnego (IC) oraz towarowego poprzez:

• objęcie planem naprawczym linii numer 203 Tczew- Kostrzyn, poprzez dostosowanie linii do prędkości 140 km/h oraz jej elektryfikację. Umożliwi to najkrótsze połączenie Trójmiasta z Berlinem,

• objęcie planem naprawczym linii numer 210 na odcinku Chojnice- Szczecinek, poprzez dostosowanie linii do prędkości 140 km/h oraz jej elektryfikację. Umożliwi to bezpośrednie połączenie Szczecina z Tczewem.