Spotkanie z pracownikami oświatySpotkanie z pracownikami oświaty

W dniu 12 czerwca poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński spotkał się z dyrektorami szkół, nauczycielami, samorządowcami w Borkowie (gmina Żukowo).

Nauczyciele wyrażali swoje obawy dotyczące zmiany ustawy Prawo oświatowe, które między innymi likwiduje obowiązek szkolny sześciolatków, przywraca 3 letnie szkoły branżowe, 4 letnie licea ogólnokształcące i 5 letnie technika. Nauczyciele obawiają się, że stracą pracę, że zostanie zlikwidowana Karta nauczyciela. Poseł rozwiał obawy, przedstawiając szczegóły wdrożenia nowej ustawy, podstaw programowych.