Spotkanie z wyborcami w KonarzynachSpotkanie z wyborcami w Konarzynach

W dniu 24 listopada, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński spotkał się z wyborcami w miejscowości Konarzyny. Spotkanie odbyło się pod hasłem- „Rok dobrej zmiany” i zostało zorganizowane przez Panią Marię Rogenbuk.

Poseł podsumował rok rządów pani premier Beaty Szydło, przekazał informacje o swojej pracy poselskiej, zapraszał do biura poselskiego. Szczegółowo została przedstawiona planowana reforma systemu edukacji, likwidacja gimnazjów.

Wyborcy z zainteresowaniem słuchali słów Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, ale też chwalili działania podjęte przez rząd. Chwalili przede wszystkim rolnicy, którzy cieszyli się, że tak szybko i sprawnie w tym roku ARMiR przelewał na konta rolników dopłaty unijne, ale z drugiej strony narzekali na wysokie ceny podstawowych nawozów oraz niskie ceny skupu ziemniaków, które w tym roku wyjątkowo obrodziły. Rolnicy zwracali uwagę na brak gorzelni, które kiedyś skupowały ziemniaki.

Ogromnym problemem mieszkańców Konarzyn jest fatalny stan drogi wojewódzkiej 212 prowadzącej do stolicy powiatu Chojnic. Mieszkańcy wielokrotnie, od lat monitują na wszystkich szczeblach władzy samorządowej w temacie solidnego remontu tej jezdni. Poseł zwracając się do wyborców i obecnego na spotkaniu wójta gminy Konarzyny, Jacka Warsińskiego przypomniał, że jego pierwsze wystąpienie w Sejmie dotyczyło właśnie stanu drogi 212. Aleksander Mikołaj Mrówczyński apelował do wójta o współdziałanie w ramach wszystkich samorządów powiatu chojnickiego i ciągłe monitowanie u marszałka województwa pomorskiego, który odpowiada za stan techniczny dróg wojewódzkich.

Obecni na spotkaniu wyborcy życzyli posłowi przede wszystkim wytrwałości w pracy na rzecz "dobrej zmiany".

 

IMG 3191IMG 3188