Udany lobbing- ciąg pieszo- rowerowyUdany lobbing- ciąg pieszo- rowerowy

Dzięki staraniom posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, minister Andrzej Adamczyk podpisał dokumenty dotyczące realizacji inwestycji, jako zadania awaryjnego – rozbudowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ględowo w ciągu drogi krajowej nr 25.

Lobowanie posła w temacie budowy ścieżki rowerowej było odpowiedzią na prośby mieszkańców i samorządowców z powiatu człuchowskiego, którzy prosili o bezpieczną możliwość poruszania się wzdłuż drogi krajowej. W dniu 4 października minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podpisał dokumenty potwierdzające realizację zadania.

IMG 0066