Wizyta komendanta wojewódzkiego Policji w ChojnicachWizyta komendanta wojewódzkiego Policji w Chojnicach

W dniu dzisiejszym (30.06) z inicjatywy posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, odbyło się spotkanie komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinspektora Andrzeja Łapińskiego z urzędnikami UM Chojnice. Poseł od kilku lat zabiega o budowę nowego komisariatu Policji w Chojnicach i w tym temacie odbyło się spotkanie. Urząd miasta wskazał potencjalną lokalizację przyszłego komisariatu. Działka, której właścicielem jest miasto Chojnice znajduje się pomiędzy ulicami Kościerską i Gdańską za hurtowniami materiałów budowlanych i stali.

Komendant wojewódzki wraz z komendantem powiatowym (inspektorem Wojciechem Jakubowskim) oraz urzędnikami był w terenie na wizji lokalnej. Lokalizacja została uznana za bardzo perspektywiczną z punktu widzenia dojazdu (planowana jest droga- łącznik pomiędzy ulicami Kościerską i Gdańską) i możliwości budowy obiektu.

Nadinspektor Maciej Łapiński zadeklarował ze swojej strony wsparcie dla inicjatywy budowy nowej komendy w Chojnicach i podejmie działania, które pozwolą przyspieszyć prace nad przekazaniem gruntu przez Radę Miasta Chojnice pod inwestycję.

Obecnie użytkowany budynek komendy Policji w Chojnicach jest zbyt mały na potrzeby komendy powiatowej i w niedalekiej przyszłości konieczna jest zmiana lokalizacji i budowa nowej siedziby. Część budynków i terenu Policja dzierżawi od Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach przy ulicy Gdańskiej. Nowa lokalizacja kompleksowo zabezpieczyłaby potrzeby policjantów z Chojnic. Lokale zajmowane przez Policję miałyby być użytkowane przez zarządzanie kryzysowe UM Chojnice i Starostwa Powiatowego w Chojnicach, niewielka część działki trafiłaby na rzecz PSP, natomiast na większej części działki miałaby powstać remiza OSP Chojnice.