Wojewoda pomorski w ChojnicachWojewoda pomorski w Chojnicach

5 lipca to dzień wizyty wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha w Chojnicach. Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął udział w spotkaniu wojewody z samorządowcami w Urzędzie Gminy Chojnice oraz w pozostałych punktach wizyty wojewody na terenie gminy Chojnice.

Samorządowcy z powiatu człuchowskiego uczestniczyli w podpisaniu umów na wsparcie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wójtowie gmin Debrzno, Rzeczenica, Człuchów oraz przedstawiciel powiatu człuchowskiego. Zadania na ponad 4.3 mln złotych zostały wsparte z funduszy budżetu centralnego.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział samorządowcy z powiatu chojnickiego i człuchowskiego wojewoda pomorski dziękował posłowi za jego działalność na rzecz Polski "powiatowo- gminnej" i wspieranie wniosków składanych przez samorządowców z Chojnic i Człuchowa. Wojewoda zwrócił uwagę na wielkie środki z budżetu państwa, które w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które trafiają do samorządów, które mogą dzięki tym środkom realizować ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.

Poseł w trakcie swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie rządowych środków, które w znacznych kwotach wspierają zrównoważony rozwój Polski "powiatowo-gminnej". Model rozwoju Polski przyjęty przez naszych poprzedników polegający na wspieraniu i rozbudowie dużych ośrodków miejskich tzw. model polaryzacyjno- dyfuzyjny nie sprawdził się. Wielkie ośrodki miejskie rozwijały się bardzo dynamicznie, a mieszkańcy Polski "powiatowo- gminnej" mieli ogromne problem z dojazdem do szkół, zakładów pracy i lekarzy specjalistów. Aleksander Mikołaj Mrówczyński, korzystając z obecności wojewody pomorskiego i samorządowców z powiatu człuchowskiego podkreślił po raz kolejny, że błędem samorządu powiatu człuchowskiego była konsolidacja szpitala w Człuchowie ze szpitalem w Chojnicach. Dzisiaj chojnicki SOR obsługuje około 160 tysięcy pacjentów z obu powiatów i jest niewydolny. Mieszkańcy obu powiatów cierpią z tego powodu, czekając w wielogodzinnych kolejkach na pomoc.

Wójt gminy Chojnice, Zbigniew Szczepański serdecznie podziękował posłowi za działania na rzecz gminy i lobbowanie wniosków składanych przez samorząd gminny.