Wsparcie miejscowości popegeerowskichWsparcie miejscowości popegeerowskich

Dziesięć zadań w powiecie człuchowskim i pięć w powiecie chojnickim zostało dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości popegeerowskich. Prawie 31 milionów na całe województwo pomorskie zostało przeznaczone na wsparcie zadań zgłoszonych przez samorządy. 9,12 mln z tej kwoty trafiło do dwóch powiatów: chojnickiego i człuchowskiego.

Po dwa zadania w gminie Przechlewo, Człuchów, Czarne oraz Rzeczenica, po jednym w gminie Koczała i Debrzno na kwotę 7,7 mln zostanie wspartych z budżetu centralnego. Wśród dofinansowanych projektów znajduje się m.in. modernizacja kotłowni na paliwo stałe (w Koczale), termomodernizacja budynków wielorodzinnych (w Czarnem i Wyczechach), budowa świetlicy wiejskiej (w Gockowie), budowa kanalizacji i sieci wodociągowej (w Miroszewie), przebudowa stacji uzdatniana wody (w miejscowości Brzezie). To bardzo ważne inwestycje infrastrukturalne, w obszarze ochrony środowiska, działań prospołecznych, które bez pomocy funduszy przekazywanych bezpośrednio z programów rządowych trudno byłoby zrealizować samorządom mniejszych i biedniejszych gmin.

W powiecie chojnickim zostaną wparte trzy zadania w gminie Konarzyny i dwa w gminie Chojnice. Dofinansowanie otrzymają zadania w miejscowości Żychce: modernizacja sieci wodociągowej, remont i modernizacja świetlicy, budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego. Gmina Konarzyny jest najmniejszą gminą powiatu chojnickiego. Otrzymane pieniądze w kwocie ponad 900 tysięcy są niezwykle ważne dla samorządu gminy Konarzyny.

W gminie Chojnice zostaną dofinansowane zadania w miejscowości Silno oraz w Nowym Ostrowitem. Kwota 300 tysięcy została przeznaczona na inwestycję w Silnie (przebudowa drogi i chodnika oraz wykonanie oświetlenia na osiedlu Jedność), 200 tysięcy trafi do Nowego Ostrowitego na wsparcie budowy miejsca spotkań i integracji mieszkańców miejscowości (wiata, park).

Nie ukrywam, że bardzo mocno zabiegałem o wsparcie zadań w powiecie chojnickim i człuchowskim, bardzo się cieszę, że prawie 30% całej kwoty przeznaczonej na województwo pomorskie trafiło do dwóch najbliższych mi powiatów. Szczególne znaczenie miało dla mnie wparcie trzech projektów w gminie Konarzyny. Mieszkańcy Gockowa zwracali się bezpośrednio do mnie z prośbami o pomoc w uzyskaniu wsparcia dla ich zadania, bardzo się cieszę, że będą mieli swoją świetlicę przekazał poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński.

Lista wspartych zadań:

lista-pomorskie.pdf