Wywiad dla Radio GłosWywiad dla Radio Głos

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński udzielił wywiadu dla Radio „Głos”- Katolickiej Rozgłośni Diecezji Peplińskiej. Wywiad przeprowadził ks. prałat dr Ireneusz Smagliński dyrektor rozgłośni.

Zapis audycji:

http://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/6518-o-pomocy-rodzinom-i-spolecznosciom-lokalnym-rozmowa-z-poslem-aleksandrem-mrowczynskim