Zachodnie obejście ChojnicZachodnie obejście Chojnic

W dniu 21 września, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński uczestniczył w spotkaniu mieszkańców osiedla Zamieście z burmistrzem Chojnic Arseniuszem Finsterem i przedstawicielami firmy wykonującej projekt zachodniego obejścia Chojnic.

Mieszkańcy osiedla Zamieście i Kolejarz po raz kolejny przedstawili swoje wątpliwości dotyczące planowanego przebiegu drogi. Zdaniem mieszkańców będzie ono zbyt blisko ich domów, co obniży komfort mieszkania i bezpieczeństwo oraz znacznie utrudni przemieszczanie się rolników, których pola leżą w okolicy planowanego obejścia.

Poseł przedstawił swoje stanowisko, w którym popiera postulaty mieszkańców apelujących o oddalenie drogi od ich domów. Według posła, obwodnica powinna mieć swój początek przed Chojnicami, w okolicach skrzyżowania DW 212 z drogą powiatową do Charzyków i Swornegaci i przebiegać przez tereny gminy wiejskiej Chojnice oraz gminy Człuchów w taki sposób, żeby nie ograniczać możliwości rozwoju Chojnic w kierunku zachodnim. Zachodnie obejście powinno kończyć się na węźle Nieżywięć, gdzie łączyłoby się z DK22. Taka koncepcja pozwala wykorzystać tereny pod budownictwo mieszkaniowe, czy pod działalność gospodarczą i również zdejmuje obowiązek wykonania ekranów akustycznych, które w przypadku obecnie planowanej trajektorii drogi będą musiały powstać, a ich koszt jest znaczny.

Fotografia pochodzi z portalu chojnice24.pl