Zebranie sołeckie w NadziejewieZebranie sołeckie w Nadziejewie

27 lutego poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński, na zaproszenie sołtysa Zdzisława Orzłowskiego, wziął udział w zebraniu sołeckim Sołectwa Nadziejewo w gminie Czarne.

W zebraniu wziął udział burmistrz miasta i gminy Czarne Piotr Zabrocki, mieszkańcy sołectwa. Poseł opowiedział zebranym o programach rządowych ze szczególnym naciskiem na program „Czyste Powietrze” oraz programy socjalne wprowadzone przez rządy Zjednoczonej Prawicy. Aleksander Mrówczyński zaproponował burmistrzowi i sołtysowi, żeby skorzystali z rządowego wsparcia dla budowy Klubów Seniora w ramach programu Senior+. Burmistrz i sołtys zadeklarowali mieszkańcom, że w ciągu roku taki Klub Seniora w świetlicy w Nadziejewie powstanie.

Resized 21