Parlamentarny zespół w ChojnicachParlamentarny zespół w Chojnicach

Gościem specjalnym 17 posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej” była minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

11 posłów, senator, pani minister, kurator oświaty, wicewojewoda pomorski spotkali się we Wspólnocie Szkół Katolickich w Chojnicach, żeby dyskutować na temat: „Rynek pracy a kierunki kształcenia zawodowego”. Pani minister mówiła, że MEN odchodzi od nazwy szkoły zawodowe, odbudowujemy szkolnictwo branżowe.

Ministerstwo, premier Beata Szydło, decydenci, ale przede wszystkim pracodawcy widzą konieczność kształcenia pracowników, specjalistów. Niestety nie sprawdził się model liceów zawodowych, dlatego reforma ustawy Prawo Oświatowe przywraca 3- letnie szkoły branżowe i 5- letnie technika. Minister Anna Zalewska przedstawiła ogólny zarys reformy szkolnictwa zawodowego- między innymi powołanie „korpusu fachowców”, doświadczonych emerytowanych nauczycieli zawodu, których niestety obecnie brakuje w polskich szkołach; uruchomienie kursów pedagogicznych przy wyższych uczelniach technicznych; zdecydowane otwarcie na pracodawców i wsłuchiwanie się w ich potrzeby; unifikacja i racjonalizacja wymagań na egzaminach zawodowych; dokładne badania rynku i potrzeb przez GUS i przekazywanie tych informacji do MEN-u; współpraca z pracodawcami przy tworzeniu wymagań podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych; przywrócenie doradztwa zawodowego. Te pomysły mają przede wszystkim wpłynąć na lepsze rozpoznanie problemów związanych z rynkiem pracy i kształcić absolwentów, którzy znajdą pracę i przyspieszą rozwój naszego państwa. Minister zwróciła również uwagę posłów i gości na fakt, że środki przeznaczane na szkolnictwo zawodowe są wykorzystywane nieefektywnie.

Jako pierwszy zabrał głos w dyskusji ksiądz Piotr Wulgaris, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Żukowa. Ksiądz jest miłośnikiem kolejnictwa i jednym z inicjatorów powołania w Żukowie klas kształcących kolejarzy. Ksiądz jest nauczycielem w tej szkole i przedstawił na forum zespołu problemy swojej szkoły, która kształci niezwykle potrzebne kadry dla polskiej kolei. Jest ogromny deficyt maszynistów oraz pracowników obsługi ruchu kolejowego.

Jednym z gości zaproszonych na posiedzenie zespołu był dyrektor Józef Kołak z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach. Józef Kołak jest wieloletnim dyrektorem szkoły i doskonale zna problemy szkolnictwa zawodowego. Dyrektor z dużym entuzjazmem odniósł się do pomysłów reformy szkolnictwa branżowego zaprezentowanych przez Annę Zalewską, poruszając problem konieczności odbywania przez absolwentów kursów branżowych, które pozwalają podjąć pracę w zawodzie, którego uczyli się w szkole.

Po zakończeniu obrad zespołu parlamentarnego minister edukacji spotkała się z nauczycielami i członkami NSZZ Solidarność. Minister przedstawiła założenia reformy oświaty, rozwiała wszelkie wątpliwości- między innymi dotyczące likwidacji tzw. „dodatku wiejskiego”, który na pewno nie będzie likwidowany. Minister podtrzymała również obietnicę dotycząca podwyżek dla nauczycieli.

IMG 3539IMG 3548IMG 3550