Zjazd delegatówZjazd delegatów

W dniu 4 grudnia, członkowie Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość w Chojnicach wraz z posłem Aleksandrem Mikołajem Mrówczyńskim uczestniczyli w Zjeździe Okręgowym Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu 26. Zjazd był połączony z wyborami Prezesa Zarządu Okręgowego i Zarządu Okręgowego. Wybory odbyły się w Słupsku, przy aktywnym udziale członków komitetu z Chojnic (nasi przedstawiciele wchodzili w skład komisji, Aleksander Mrówczyński był wiceprzewodniczącym Zjazdu) oraz kandydowali do zarządu. W wyniku wyborów Członkami Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 26 zostali: Bartosz Bluma, Andrzej Dolny oraz Jan Malinowski. Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński z racji pełnionej funkcji z klucza wszedł do zarządu. Prezesem Zarządu została wybrana pani poseł Jolanta Szczypińska.

Zarząd liczy 19 członków partii (15 zostało wybranych, 4 weszło z tytułu pełnionych funkcji- posłowie i członkowie Rady Politycznej). Chojnicki komitet jest reprezentowany przez czterech delegatów.

Zjazd cieszył się bardzo wysoką frekwencją- do Słupska przybyło i wzięło udział w wyborach ponad 77% uprawnionych do udziału członków partii.

Okręg 26 został wydzielony z części zachodniej województwa pomorskiego (dotychczas okręg gdyńsko- słupski) i obejmuje powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, miasto na prawach powiatu  Słupsk i powiat słupski. Ten podział  funkcjonuje tylko w ramach organizacji struktury partii Prawo i Sprawiedliwość, natomiast okręg gdyńsko- słupski nadal (26) nadal funkcjonuje w ramach podziału mapy wyborczej.