Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręgu numer 26Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręgu numer 26

W dniu 4 czerwca prawie 20 członków Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość Chojnice wraz  z posłem Aleksandrem Mikołajem Mrówczyńskim wzięło udział w Zjeździe Okręgowym Prawa  i Sprawiedliwości Okręgu numer 26. Przedstawiciele 10 powiatów wchodzących w skład okręgu 26 spotkali się w Rumii. Głównym celem zjazdu było wybranie delegatów naszego okręgu na Kongres Wyborczy Prawa i Sprawiedliwość, który odbędzie się 2 lipca w Warszawie.

Wśród zaproszonych gości byli: Pani europoseł Anna Fotyga, Główny Inspektor Pracy Pan Roman Giedrojć, Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich, wiecewojewoda Pan Mariusz Łuczyk, Pomorski Kurator Oświaty Pani Monika Kończyk.

Bardzo ciekawe wystąpienie miał Pan Roman Giedrojć, który mówił o tym, jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie w prawie pracy. Są to zmiany dość rewolucyjne, ale mają na celu przede wszystkim ograniczenie szarej strefy oraz zapewnienie lepszych warunków pracy dla pracowników.

Pani Minister Anna Fotyga, zwracała uwagę na kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, mówiła również o szczycie NATO, który za miesiąc będzie w Warszawie.

Głównym punktem zjazdu były wybory delegatów na Kongres Wyborczy w Warszawie. Komitet Terenowy PiS w Chojnicach w wyborach reprezentowali Bartosz Bluma i Marcin Wałdoch. W wyniku tajnych wyborów wybrano 17 przedstawicieli, wśród których znalazł się nasz kandydat- Bartosz Bluma. Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński z racji sprawowania mandatu posła jest automatycznie delegatem na Kongres Wyborczy.

Okręgowy Zjazd przegłosował klika uchwał. Wśród uchwał znalazły się dwie autorstwa posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego kierowane do Ministra Infrastruktury, a dotyczące rozwoju sieci kolejowej (elektryfikacji linii Tczew- Chojnice- Szczecinek) oraz budowy węzła w Nieżychowicach- węzeł łączący zachodnią i obecną obwodnicę miasta.

uchwala-zjazd-okregowy.pdf