Interpelacja w sprawie bieżącej sytuacji mediów publicznych i misyjnego charakteru TVPW dniu 28 października, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wraz z grupą 12 posłanek i posłów na ręce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana profesora Piotra Glińskiego złożył interpelację w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych, realizacji misji publicznej oraz podjętych działań celem utrzymania i zachowania misyjnego charakteru oddziałów regionalnych TVP.

interpelacja-sytuacja-tvp-mkidn.pdf