Interpelacja w sprawie gazu z łupków W dniu 16 maja poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński na ręce marszałka Sejmu złożył interpelację kierowaną do pana Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii w sprawie działań Ministerstwa Energii i rządu w sprawie eksploatacji złóż gazu z łupków.

interpelacja-gaz-lupkowy.pdf