Interpelacja w sprawie realizacji postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony środowiskaW dniu 15 stycznia, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński na ręce Ministra Środowiska pana profesora Jana Szyszko złożył interpelację w sprawie szeroko rozumianej ochrony krajobrazu w Polsce.

interpelacja-ochrona-krajobrazu.pdf