Odpowiedź na intereplację w sparwie miejsc typu schron i miejs typu ukrycieOdpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego na interpelację dotyczącej ilości miejsc typu schron i miejsc typu ukrycie.

odpowiedz-interpelacja-miejsca-schron-i-ukrycie.pdf