Posiedzenie nr 31Na posiedzeniu numer 31 w dniu 30 listopada, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wystąpił jako poseł sprawozdawca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i przedstawił stanowisko komisji w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=31&dzien=2&wyp=210&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

 

Wypowiedź posła w trakcie dyskusji- bezpośrednio przed głosowaniem projektu ustawy:

 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=31&dzien=2&wyp=196&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261